your health in reliable hands Men's Health Most Popular Products

miércoles, 3 de noviembre de 2010 |

Maagang Miyerkules umaga, Republicans lumitaw poised sa pick up tungkol sa 65 upuan. Kailangan nila 39 na tanggapin ang kontrol ng silid.

Pagkalugi para sa Democratic karamihan ranged mula masugatan Freshmen inihalal sa Presidente Obama's coattails, tulad ng Rep. Tom Perriello (D) ng Virginia, sa popular Democratic beterano, tulad ng

news

14-matagalang House Budget silya Rep. John Spratt (D) ng South Carolina at siyam-matagalang Rep. Earl Pomeroy (D) ng North Dakota. Ang huling dalawang parehong won kanilang huling karera sa 62 porsiyento ng mga boto.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Cargando...